BDK Consult, totaal-optimalisatie als doel!

De basis om bedrijfsprestaties te verbeteren
Het verbeteren van de bedrijfsprestaties begint bij een basisbegrip over hoe mensen optimaal kunnen samenwerken.

Analytische en systematische aanpak

Bij mijn werkzaamheden hanteer ik een analytische en systematische aanpak, waarbij het mogelijk wordt een helicopterview te ontwikkelen. Als het ware wordt van bovenaf naar uw bedrijfsprocessen gekeken.
 
Met helicopterview bedoel ik niet dat de voeten van de grond gaan. Juist door dicht bij de mensen en het proces te staan en door de juiste vragen te stellen en door te vragen, is het mogelijk een goed beeld te vormen van de onderliggende problematiek.

Bedrijfskundige invalshoek

Bij een opdracht worden alle relevante aspecten in beschouwing genomen. Dit voorkomt dat de opdracht te eenzijdig wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld alleen het personele/juridische of marketing aspect te belichten, terwijl andere aspecten onderbelicht blijven. Daarom benader ik het organisatievraagstuk vanuit een bedrijfskundige invalshoek. Het vakgebied bedrijfskunde brengt de kennis van diverse vakgebieden samen om te komen tot gebalanceerde oplossingen voor complexe bedrijfsvoerings-vraagstukken.

Lean Management
Bij het ondersteunen van procesverbeteringstrajecten hanteer ik een aanpak conform de lean management theorie. In lean management komen expertises op het gebied van bedrijfskunde, projectmanagement en change management samen om tot een "totaal-optimalisatie" van de organisatie te komen. Daarbij is het doel dat uw organisatie in de modus van voortdurende resultaatverbetering komt.

Partners
Daar waar nodig laat ik me bijstaan door vertrouwde partners. Dit kan zijn vanwege de grootte van het project dan wel het specialistische karakter van (een deel van) de opdracht.

Opdrachten

BDK Consult heeft onder andere onderstaande opdrachten uitgevoerd:

  • Opstellen van scenarios voor strategische personeelsplanning
  • Advisering over efficiencyverbetering en kostenbesparing in het transport
  • Realiseren van een organisatiecultuur van continue productiviteitsverbetering
  • Selecteren en invoeren van een HRM systeem
  • Afdelingsmanager a.i. Technisch Beheer HR Systeem

Overzicht van uitgevoerde opdrachten

Klanten

BDK Consult heeft reeds een grote referentielijst opgebouwd:Overzicht van klanten