Betere dienstverlening tegen lagere kosten


Visie & missie
In de meeste organisaties kunnen processen veel beter georganiseerd worden.
Mijn missie is om organisaties productiever te maken.


Aanpak
Dit doe ik door verbinding aan te gaan met de professional die het werk uitvoert en de juiste vragen te stellen. Ik breng geen kennis en kunde van het werkproces; immers, dat weet de professional veel beter. Wel leer ik medewerkers met een procesbril naar hun eigen werkzaamheden te kijken en het verbeterpotentieel zichtbaar te maken.
Dit leidt tot inzichten in hoe kwaliteit kan worden verbeterd, kosten kunnen worden bespaard en doorlooptijden kunnen worden verkort. Het leidt ook tot draagvlak in de organisatie. En tot een cultuur waarin continu wordt gewerkt aan verbetering.


Van vraagstuk naar oplossing naar resultaat

1. Uw vraagstuk

 • Onze klanten bellen voortdurend om te vragen wat de status is van de bestelling.
 • Klanten worden van het kastje naar de muur gestuurd.
 • Onze medewerkers zijn voortdurend bezig met brandjes blussen, we komen niet toe aan structureel verbeteren.
 • Onze doorlooptijd is te lang.
 • Onze dienstverlening moet verbeterd worden en tegelijkertijd moeten onze kosten omlaag, hoe doen we dat?
 • De problemen van 5 jaar geleden hebben we nu nog, we leren niet.
 • Het lijkt soms wel of onze managers en medewerkers een andere taal spreken.
 • Er zijn best wel ideeŽn wat er verbeterd kan worden, maar het lukt niet om ook daadwerkelijk door te voeren.


2. Mijn oplossing

De basis om bedrijfsprestaties te verbeteren
Het verbeteren van de bedrijfsprestaties begint bij een basisbegrip over hoe mensen optimaal kunnen samenwerken.

Analytische en systematische aanpak

Bij mijn werkzaamheden hanteer ik een analytische en systematische aanpak, waarbij het mogelijk wordt een helicopterview te ontwikkelen. Als het ware wordt van bovenaf naar uw bedrijfsprocessen gekeken.

Met helicopterview bedoel ik niet dat de voeten van de grond gaan. Juist door dicht bij de mensen en het proces te staan en door de juiste vragen te stellen en door te vragen, is het mogelijk een goed beeld te vormen van de onderliggende problematiek.

Bedrijfskundige invalshoek

Bij een opdracht worden alle relevante aspecten in beschouwing genomen. Dit voorkomt dat de opdracht te eenzijdig wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld alleen het personele/juridische of marketing aspect te belichten, terwijl andere aspecten onderbelicht blijven. Daarom benader ik het organisatievraagstuk vanuit een bedrijfskundige invalshoek. Het vakgebied bedrijfskunde brengt de kennis van diverse vakgebieden samen om te komen tot gebalanceerde oplossingen voor complexe bedrijfsvoeringsvraagstukken.

Lean Management
Bij het ondersteunen van procesverbeteringstrajecten maak ik gebruik van LEAN methodieken. In LEAN management komen expertises op het gebied van bedrijfskunde, projectmanagement en verandermanagement samen. Daarbij is het doel dat uw organisatie in de modus van voortdurende resultaatverbetering komt.

3. Uw resultaat

 • Tevredener klanten
 • Betere samenwerking en interne communicatie
 • Snellere en verbeterde dienstverlening
 • Kortere doorlooptijden
 • Lagere kosten
 • Continue resultaatverbetering
Opdrachten

BDK Consult heeft onder andere onderstaande resultaten neergezet:

 • Kortere doorlooptijd (boomverzorging)
 • Kortere bewerkingstijd en hogere kwaliteit(woningbouwvereniging)
 • Kortere doorlooptijd en betere communicatie (ministerie)
 • Kostenbesparing (transportbedrijf)
 • EfficiŽntere werkwijze (MBO)

Overzicht van uitgevoerde opdrachten Ľ

Klanten

BDK Consult heeft reeds een grote referentielijst opgebouwd:Overzicht van klanten Ľ


ir. Martin Verhoef MMC CMC
bedrijfskundig adviseur