Diensten


Prestatieverbetering van uw bedrijfsprocessen
In mijn ondersteuning ligt de nadruk op prestatieverbetering van bedrijfsprocessen. Dat kan bijvoorbeeld via het sturen van prestaties van medewerkers, een betere samenwerking tussen afdelingen, het verbeteren van de informatievoorziening of vermijden van verspillingen. Prestatiecriteria hierbij zijn economische resultaat, tijd en kwaliteit.

Aandachtsgebieden
Mijn expertise bestrijkt het vakgebied van de (technische) bedrijfskunde. Daarnaast ben ik door ervaring gespecialiseerd geraakt op het gebied van human resource management en voornamelijk op het raakvlak van HRM met ICT. Middels organisatieadvies, interim of project management bereik ik de beoogde resultaten.

Bedrijfskundige ondersteuning:

 • Efficiency- en productiviteitsverbetering (lean management)
 • Probleemanalyse
 • Beslissingscalculatie
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Externe samenwerking


HRM (/ICT) ondersteuning:

 • Strategische personeelsplanning
 • HRM besturingsinformatie
 • Performance management
 • HRM managementinformatie
 • HRM systemen
 • HRM beheer
 • Administratieve Organisatie HR
 • HR administratie


Opdrachten

BDK Consult heeft onder andere onderstaande opdrachten uitgevoerd:

 • Opstellen van scenarios voor strategische personeelsplanning
 • Advisering over efficiencyverbetering en kostenbesparing in het transport
 • Realiseren van een organisatiecultuur van continue productiviteitsverbetering
 • Selecteren en invoeren van een HRM systeem
 • Afdelingsmanager a.i. Technisch Beheer HR Systeem

Overzicht van uitgevoerde opdrachten

Klanten

BDK Consult heeft reeds een grote referentielijst opgebouwd:Overzicht van klanten