Opdrachten


Onderstaand een opsomming van de opdrachten die ik heb uitgevoerd:

Bedrijfskundige ondersteuning

Lean management:

 • Begeleiden van een aantal afdelingen bij de transitie naar een cultuur van continu verbeteren (van kwaliteit, kosten en doorlooptijd). Middels de lean methodiek zijn de kosten verlaagd en is de doorlooptijd verkort.
 • Optimaliseren digitale archivering met Lean 5S-methode
 • Advisering over efficiencyverbetering en kostenbesparing in het transport
 • Onderzoek naar de oorzaken van omzetdaling
 • Verbeteren van de productiviteit (effectiviteit en efficiency) en het komen tot een organisatiecultuur waar continu aandacht is voor het optimaliseren van de productiviteit
 • Advisering over efficiencyverbetering en energiebesparing in de procesindustrie
 • Inventariseren en optimaliseren van werkprocessen in een administratieve omgeving


Haalbaarheidsonderzoeken en audits:

 • Opzetten van een planningssystematiek voor een centrale auditafdeling
 • Uitvoeren van interne ISO audits
 • Haalbaarheidsonderzoek voor de uitbreiding van kinderopvang
 • Haalbaarheidsonderzoek voor de nieuwbouw van kinderopvang
 • Haalbaarheidsonderzoek voor het openen van een hartcentrum van een ziekenhuis
 • Haalbaarheidsonderzoek voor de integratie kinderopvang met opvang van mensen met een verstandelijke beperking
 • Auditen van de inrichting en het beheer van een ERP systeem
 • Auditen van een ondernemingsplan betreffende kinderopvang


Overige:

 • Faciliteren bij het opstellen van het strategisch jaarplan
 • Projectmanager op de afdeling Student & Educational Affairs
 • Begeleiden directie bij verstoorde verhoudingen binnen de directieHRM - strategisch niveau

 • Opstellen van scenario’s voor strategische personeelsplanning en ondersteunen bestuur in de keuze van parameters van het personeelsplanningmodel
 • Reviseren van de bestuurlijke informatievoorziening van HRM ken- en stuurgetallen
 • Synchroniseren van HRM ken- en stuurgetallen met buitenlandse vestigingen
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van een performance management systeem
 • Ontwikkelen en invoeren van een performance management systeemHRM - tactisch/operationeel niveau

Op het raakvlak van HRM/ICT:

 • Projectmanager invoering van een HRM systeem
 • Projectmanager selectie van een HRM systeem
 • Testmanager bij de invoering van een nieuw HRM systeem
 • Functioneel en projectmatig ondersteunen bij de implementatie van een nieuw HRM systeem
 • Professionaliseren beheer van Workflow Management Systeem
 • Ondersteuning geven op het gebied van tooling bij de jaarlijkse HR Review ronde
 • Professionaliseren levering van HRM rapportages
 • Opstellen programma van eisen t.b.v. een Workflow Management Systeem voor de afdeling HR
 • Afdelingsmanager a.i. Technisch Beheer HRM Systeem
 • Planning en financiėle verslaglegging van een grootschalig project van een HRM systeem
 • Adviseren en ondersteunen m.b.t. verbetering van de werkprocessen op de afdeling HR Informatie Processen en Systemen
 • Begeleiden invoering nieuwe reiskostenregeling in het HRM systeem
 • Teamleader a.i. Corporate HR Information Management
 • Ondersteuning geven bij het inrichten van een Shared Service Center HR
 • Verzorgen van diverse periodieke HRM rapportages (o.a. managementinformatie, internationale kengetallen, uitstroomanalyse)
 • Functioneel applicatiemanager a.i. managementinformatiesysteem
 • Functioneel applicatiemanager a.i. HRM systeem
 • Adviseren bij de opzet van een nieuwe afdeling HRM Beheer
 • Deelprojectmanager upgrade van een HRM systeem
 • Haalbaarheidsonderzoek overgang naar een nieuw HRM systeem
 • Projectmanager invoering van een tijdregistratiesysteem
 • Ondersteunen selectie van een tijdregistratiesysteem
 • Projectmanager upgrade van een HRM systeem
 • Opzetten van de informatievoorziening van uit HRM systeem
 • Auditen inrichting van een HRM systeem


Overige:

 • Opstellen van de administratieve organisatie van diverse HR processen (o.a. levensloopregeling, standenregister salarissen, ziekte & WAO)
 • Begeleiden en inhoudelijk ondersteunen diverse periodieke massamutaties bij HR (salarisronde, aanpassing normlease bedragen, aanpassing pensioeninhoudingen)
 • Auditen vulling van een HRM systeem
 • Auditen dataconversie naar een nieuw HRM systeem
 • Opstellen van de administratieve organisatie HR
 • Uitvoeren van de HR functie (personeelszaken, personeels- en salarisadministratie)Opdrachten

BDK Consult heeft onder andere onderstaande opdrachten uitgevoerd:

 • Opstellen van scenarios voor strategische personeelsplanning
 • Advisering over efficiencyverbetering en kostenbesparing in het transport
 • Realiseren van een organisatiecultuur van continue productiviteitsverbetering
 • Selecteren en invoeren van een HRM systeem
 • Afdelingsmanager a.i. Technisch Beheer HR Systeem

Overzicht van uitgevoerde opdrachten »

Klanten

BDK Consult heeft reeds een grote referentielijst opgebouwd:Overzicht van klanten »