Reacties van relaties


Gemeente Eindhoven
, Steffen van Riet, sectorhoofd P&O:
"In een zeer complexe organisatie heeft Martin de projectleiding gevoerd van de overgang naar een nieuw HR systeem."

Rabobank, Willfryd de Ruiter, manager Audit Control & Reporting:
"Martin heeft zijn opdracht naar beste vermogen uitgevoerd. Ook toen duidelijk werd dat een andere koers de voorkeur had, heeft hij daarop zijn bijdrage geleverd. De samenwerking was altijd zeer prettig."

ING, Martin Eleveld, manager:
"Martin is een zeer betrokken medewerker en hij luistert goed wat de klant wil. Hij is heel sterk gericht op kwaliteit en helpt het team ook om deze kwaliteit waar te kunnen maken. Martin is altijd bereid een stapje extra te doen als de situatie daarom vraagt. Resultaat is voor hem belangrijk en ook de samenwerking. Martin heeft zich in hele korte tijd WorkDay eigen gemaakt en was voor de afdeling een belangrijk inhoudelijk specialist om vraagstukken op te lossen. Ook was Martin een onmisbare schakel tijdens de UAT. Hij borgde dat alle issues gevolgd konden worden en ook werden opgelost."

Ministerie van VWS (CIBG), Laurens Mineur, afdelingsmanager:
"Ik heb Martin leren kennen als iemand die uitstekend een LEAN-analyse kan begeleiden. Hij luistert en analyseert goed én stelt de juiste vragen om zaken helder te krijgen. Ik kijk met plezier terug op zijn LEAN-analyses van verschillende processen in mijn afdeling"

Universiteit Leiden
, Erica Boersma, programmamanager:
"Martin heeft op zakelijk en prettige wijze het test- en releasemanagement opgepakt. We hebben veel waardering voor de gestructureerde manier waarop hij de professionals binnen onze eigen organisatie en bij onze zakelijke contacten heeft aangestuurd. Martin is een zelfstandige, ervaren projectmanager en een prettige collega."

Vlaamse Overheid, Rudi Vloeberghs, programmabeheerder HP/EDS:
“Bedankt om ons te helpen in een moeilijke periode. Je hebt ons zeker geholpen meer structuur te brengen in het werk dat we doen voor de klant. De relatie is sterk verbeterd door heldere en duidelijke communicatie in combinatie met realistische beloftes.”

GVB, Ton den Iseger, functioneel beheerder:
“De mate van advies en ondersteuning inclusief de kennis van zaken heeft voor ons een grote bijdrage geleverd aan de implementatie van het nieuwe personeelssysteem”

Debossche bedrijfskunde B.V., John Kwaks, directeur:
“Martin is een hardwerkende, sociaal betrokken interim-manager met een bedrijfsmatige en zakelijke inslag. Martin is een open persoon en op een prettige manier nieuwsgierig.
In zijn professionele carrière heeft hij een rijke ervaring in het managen van projecten. Met name heeft Martin daarin te maken gehad met projecten waarin hij eigenzinnige, maar ook erg bij hun vak betrokken professionals aan moest sturen. Hij weet snel de juiste toon te vinden, waardoor hij door zijn gesprekspartners serieus genomen wordt. In zijn manier van vragen stellen, weet hij feilloos tot de kern door te dringen.
Martin heeft zijn sporen in zowel profit als not-for-profit organisaties verdiend. Zowel de (lokale) overheid als de trendvolgende werkomgeving is hem niet vreemd.
Zijn sociale betrokkenheid komt behalve in zijn professionele carrière ook in zijn vrije tijd tot uiting. Daar valt vooral zijn kwaliteit op om in een situatie zonder formele hiërarchische relaties door te appelleren aan gemeenschappelijke waarden en normen mensen in beweging te krijgen om een gezamenlijk doel te bereiken.
En -last but not least- Martin heeft gevoel voor humor.”

Gemeente Gouda, Dick Grootendorst, hoofd Informatisering en Automatisering:
“Je hebt het prima gedaan. Zonder jou was het project niet gelukt. Het project had alle elementen om te mislukken.”
Opdrachten

BDK Consult heeft onder andere onderstaande opdrachten uitgevoerd:

  • Opstellen van scenarios voor strategische personeelsplanning
  • Advisering over efficiencyverbetering en kostenbesparing in het transport
  • Realiseren van een organisatiecultuur van continue productiviteitsverbetering
  • Selecteren en invoeren van een HRM systeem
  • Afdelingsmanager a.i. Technisch Beheer HR Systeem

Overzicht van uitgevoerde opdrachten »

Klanten

BDK Consult heeft reeds een grote referentielijst opgebouwd:Overzicht van klanten »